12. november 2018:
Vi er her - og vi er her for at blive - Vi brænder for de unge på den 3 årige ungdomsuddannelse. ...tjek!
24. februar 2016:
Nu kan du også finde os på Facebook under STU SYDSJÆLLAND ...tjek!

Idégrundlag for STU Sydsjælland

 

Mission:

STU Sydsjælland er et helhedspædagogisk og særlig tilrettelagt uddannelsestilbud, som udbydes efter rammerne i LBK nr. 873 af 15. juni 2015,  for unge med særlige behov og har til formål at udvikle den enkelte unges voksenidentitet samt personlige kompetence. Effekten af dette er at den unges muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes. Ikke kun i det almindelige uddannelsessystem, men også i andre af samfundets forskellige aktiviteter på arbejds- eller beskæftigelsessted, i fritidslivet og i hjemmet.

 

Vision:

Den unges bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen, og det tilstræbes at den unge efter endt ungdomsuddannelse er nærmere fremtidig beskæftigelse og forsørgelse.

STU Sydsjælland består af uddannelses- og administrationsbygning. Heri forefindes ligeledes bolig til 6 unge. Derudover findes hus med plads til 3 unge samt en  l. værelses lejlighed indenfor en radius af 50 m og 2 km.

De unge har alle opstart i Præstegården. Via et tretrins udviklingsforløb udflyttes de unge i takt med modenhed og vist ansvarsfølelse til egen og andres situation.

 

Værdigrundlag:

Ansvarlighed, fællesskab, anerkendelse og sundhed & trivsel.

 

Ansvarlighed: (At vide at man er forpligtet overfor sig selv og andre)

At lærer ansvarsfølelse overfor egne handlinger samt overfor hinanden i et fællesskab. 

At udøve respekt og loyalitet. Passe på hinanden samt forestår som rollemodeller.

 

Fællesskab:

Fællesskabsfølelsen og identiteten i STU Sydsjælland er rummelig og fleksibel.

Vi finder interesser og accept for forskellige handicaps.

At lærer mangfoldigheden i konstellationer og at vælge det rette fællesskab til og fra.

Lille sted skaber større mulighed for fællesskab.

 

Anerkendelse:

Vise gensidig anerkendelse og forståelse. Være nærværende, lyttende og vise hensyn.

Indlevelse og empati.

 

Sundhed & trivsel:

Bevidstgørelse af kostens sammensætning og betydning for vores velvære.

Gennem sund livsstil og dagligt arbejde med kroppens muskler bevidstgøres vi om betydningen af at bruge samt optage ny energi.

Vi oplever og sanser. Vi lærer at mærke os selv og opnå større kropsbevidsthed.

Øget livskvalitet leges ind i hverdagen.
Spot & Links
STU Sydsjælland · Præstegården, Bavnevej 5 · 4750 Lundby · Tlf. 5576 9988 ·
bottegaveneta casio katespade Longines marc mcm Monster paul prada Rolex toryburch